دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده توسط “سرگروه آموزشی حسابداری فنی و حرفه ای”

نتایج مسابقات هنرجویان پایه دهم شهرستان زاهدان

نتایج مسابقات هنرجویان پایه دهم شهرستان زاهدان به ترتیب رتبه کسب شده:

۱- مرجان ارباب              هنرستان: زینب کبری(س)

۲- محمد مینایی             هنرستان: شهید قهقایی

۳-احمد علی شفیعی     هنرستان: حضرت ابوالفضل (ع)

۴- حنانه نیکبخت           هنرستان:خدیجه کبری(س)

۵- یوسف یادی             هنرستان:دکتر شریعتی

۶- احسان شهنواز      هنرستان: دکتر شریعتی

نتایج مسابقات هنرجویان پایه یازدهم شهرستان زاهدان

نتایج مسابقات  هنرجویان پایه یازدهم به ترتیب رتبه کسب شده:

۱- مطهره   الله بخش         هنرستان: خدیجه کبری(س)

۲- عرفان    براهویی          هنرستان: حضرت ابوالفضل(ع)

۳- نصراله     براهویی        هنرستان:دکتر شریعتی

۴- زهرا   پیمانی             هنرستان:زینب کبری(س)

۵- عبدالواحد  داوری              هنرستان: دکتر شریعتی

۶-  صدیقه  حسامی            هنرستان: فرهنگیان

۷-  محمد  کرد              هنرستان:شهید قهقایی

مسابقات تخصصی هنرآموزان

۱- مسابقه کشوری  الگوهای تدریس برتر( شماره نامه ۴۹۰۰/۱۱۶۹۱۷/۴۳۷     مورخ ۹۶/۸/۲۱)

۲- مسابقات استانی علمی و تخصصی هنرآموزان (شماره نامه  ۴۹۰۰/۱۱۶۹۱۹/۴۳۷       مورخ ۹۶/۸/۲۱)

ردیف عنوان مسابقات استانی
نام درس آخرین مهلت ارسال آثار
۱ طراحی سوالات استاندارد مبتنی بر شایستگی

 

الف) حسابداری اموال و انبار

ب) حسابداری حقوق و دستمزد

پانزده دی
۲ طراحی سوالات فرا دانشی   حسابداری وجوه نقد پانزده دی
۳ تولید نرم افزار و تالیف کتاب تخصصی حسابداری پایان فروردین
۴ چاپ مقالات علمی، پژوهشی و آموزشی در رشته حسابداری تخصصی حسابداری پایان فروردین
۵ طراحی پروژه  عملی حسابداری خرید و فروش پانزده دی
۶ معرفی و ارایه بهترین فیلم های موجود آموزشی حسابداری در چارچوب محتوای کتب تخصصی پایان فروردین
پوسته Mission News توسط Compete Themes.