دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

سومین کارگاه آموزشی گروه حسابداری

دومین مرحله ”  آموزش نرم افزار حسابداری ”  در روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۴ ساعت ۱۲-۸   در محل هنرستان دکتر شریعتی برگزار خواهد شد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.