دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

برنامه گارگاههای آموزشی گروه حسابداری فنی و حرفه ای

۱- پنج شنبه    ۸ صبح    مورخ   ۹۸/۹/۷    مکان :هنرستان شریعتی

۲- پنج شنبه   ۸ صبح    مورخ    ۹۸/۹/۱۴    مکان : هنرستان  شریعتی

۳- پنج شنبه    ۸ صبح       مورخ ۹۸/۱۲/۱   مکان : اداره تکنولوژی و  گروههای آموزشی استان

۴-  زمان برگزاری کارگاه طرح درس نویسی متعاقبا اعلام خواهد شد

پوسته Mission News توسط Compete Themes.