دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

(عنوان)

اولین آزمون المپیاد شایستگی محور

اولین المپیاد شایستگی محور در مرحله استانی بصورت متمرکز روز سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۱۰  راس ساعت ۸ در محل هنرستان شریعتی برگزار خواهد شد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.