دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

روز حسابدار

مسابقه ی کشوری آینه های بی صدا

دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری

به مناسبت گرامیداشت هفته حسابدار برگزار می کند:

آینه های بی صدا

فراخوان دریافت تجارب و خاطرات آموزشی هنرآموزان حسابداری سراسر کشور

تجارب تدریس خود را باهمکاران در میان بگذارید و تقدیر نامه وزارتی بگیرید.

تجارب تدریس خود را به راحتی و بدون تشریفات اداری و فقط به ایمیل دبیرخانه به نشانی

informationdabirkhane@gmail.com

ارسال نمایید.

مهلت ارسال آثار ۱۳۹۷/۹/۲۰

به سه نفر از بهترین آثار تقدیرنامه وزارتی تقدیم میگردد.

ضمن اینکه آثار ارسالی در سایت دبیرخانه بارگزاری خواهد شد.

hesabdari.gam3.medu.ir

و در صورت استقبال همکاران ، آثار در کتابی به همین نام(آینه های بی صدا)چاپ خواهد شد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.