دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

شیوه نامه اجرای کارگروه استانی

برای مشاهده جزییات روی فایل زیر کلیک کنید

 

شیوه نامه تشکیل کارگروه

پوسته Mission News توسط Compete Themes.