دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نتایج مسابقات هنرجویان پایه دهم شهرستان زاهدان

نتایج مسابقات هنرجویان پایه دهم شهرستان زاهدان به ترتیب رتبه کسب شده:

۱- مرجان ارباب              هنرستان: زینب کبری(س)

۲- محمد مینایی             هنرستان: شهید قهقایی

۳-احمد علی شفیعی     هنرستان: حضرت ابوالفضل (ع)

۴- حنانه نیکبخت           هنرستان:خدیجه کبری(س)

۵- یوسف یادی             هنرستان:دکتر شریعتی

۶- احسان شهنواز      هنرستان: دکتر شریعتی

پوسته Mission News توسط Compete Themes.