دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

فایل اموزش توابع IF

ضمن عرض سلام خدمت همکاران  به پیوست فایل اموزش توابع IF و IF های تو درتو و استفاده از تابع AND با ذکر مثال ارائه میگردد ، امید است مورد توجه و استفاده ی همکاران قرار بگیرد

EXCEL-IF-AND

 

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.