دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

یادآوری جهت حضور در کارگاه آموزشی

با سلام و احترام
دومین کارگاه آموزشی با موضوع حسابداری شرکت های سهامی در تاریخ یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ راس ساعت ۱۲ در محل گروه های آموزشی استان واقع در خیابان شریعتی برگزار خواهد شد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.