دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی حسابداری فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان

ویژه

صلوات

صلوات

راهنمای هنرآموز کتب تخصصی حسابداری

راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی

راهنمای هنرآموز حسابداری تهیه صورتهای مالی

راهنمای هنرآموز حسابداری بهای تمام شده

راهنمای هنرآموز حسابداری حقوق و دستمزد

راهنمای هنر آموز حسابداری خرید و فروش

راهنمای حسابداری اموال و انبار

روز حسابدار

مسابقه ی کشوری آینه های بی صدا

دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری

به مناسبت گرامیداشت هفته حسابدار برگزار می کند:

آینه های بی صدا

فراخوان دریافت تجارب و خاطرات آموزشی هنرآموزان حسابداری سراسر کشور

تجارب تدریس خود را باهمکاران در میان بگذارید و تقدیر نامه وزارتی بگیرید.

تجارب تدریس خود را به راحتی و بدون تشریفات اداری و فقط به ایمیل دبیرخانه به نشانی

informationdabirkhane@gmail.com

ارسال نمایید.

مهلت ارسال آثار ۱۳۹۷/۹/۲۰

به سه نفر از بهترین آثار تقدیرنامه وزارتی تقدیم میگردد.

ضمن اینکه آثار ارسالی در سایت دبیرخانه بارگزاری خواهد شد.

hesabdari.gam3.medu.ir

و در صورت استقبال همکاران ، آثار در کتابی به همین نام(آینه های بی صدا)چاپ خواهد شد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.