دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی حسابداری فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان

ویژه

صلوات

صلوات

معرفی فیلم آموزشی

انتشارات چهارخونه ، فیلم های آموزشی پودمان  چهار کلیه دروس حسابداری  را  بطور  رایگان ارایه نموده است  می توانید برای تکمیل آموزش از راه دور خود   این سایت را به هنرجویان معرفی نمایید .                            www,4khooneh.org

پوسته Mission News توسط Compete Themes.